Interessant voor
het hele tandheelkundige team:
Tandarts - Mondhygiënist -
Tandarts(preventie)assistent

Zes lezingen over kindertandheelkunde
in de dagelijkse praktijk

INTRO

Tijdens het congres KINDERTANDHEELKUNDE2022 ligt de nadruk in de lezingen op de leeftijdscategorie 0-4 jaar omdat dit de belangrijkste levensfase is om ouders en kind goede preventie aan te leren. De preventiemethode ‘Gewoon Gaaf’, de ‘Klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen-Preventie en behandeling van cariës 2020’ van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) en het Advies Cariës-preventie van het Ivoren Kruis, vormt de rode draad door het congres heen. Hoe motiveren wij als mondzorgprofessionals effectief ouder + kind?

Bij ‘Gewoon Gaaf’ is het belangrijk dat de mondzorgverlener het gepaste inlevingsvermogen bij iedere unieke patiënten ouder(s) weet aan te spreken. Hoeveel ondersteuning hebben de ouders van de jonge patiënt nodig? Waar ligt de hulpvraag van de ouders en hoe beoordeelt u het risico dat het kind loopt? De wetenschappelijke basis van het ‘Gewoon Gaaf’ concept wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Boeiende lezingen tijdens dit congres nemen u mee in de do’s en don’ts bij het effectief communiceren met jonge kinderen en hun ouders. Hoe geïnteresseerd zijn de ouders in een gezonde mond van hun kind? Hoe motiveert u hen op de juiste wijze? Hoe bereikt u daadwerkelijke gedragsverandering bij ouders en kind? Vele praktijkvoorbeelden over hoe u dit implementeert in de dagelijkse praktijk worden besproken.

U neemt kennis van de diagnose van cariës en het voorspellen van cariësrisicofactoren in de eerste levensfase. Hoe motiveert u ouders om het aantal zoetmomenten terug te brengen? Hoe geeft u de juiste en realistische voedingsvoorlichting? Welk voedingsadvies geeft u om effectief erosie te voorkomen en welke behandelmethodieken staan u ter beschikking om kindvriendelijke restauraties uit te voeren wanneer causale therapie en gedragsverandering op dit moment niet (meer) werken?

KINDERTANDHEELKUNDE2022 richt zich op het gehele tandheelkundige team en zal u helpen om de zorg voor (jonge) kinderen in uw praktijk efficiënter, succesvoller, duurzamer en leuker te maken. Kom naar de RAI op vrijdag 7 oktober 2022!


BureauKalker

KINDERTANDHEELKUNDE2022 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

SPREKERS

 • Ingrid van Essen

  is gedrag- en communicatiedeskundige. Opgeleid bij onder anderen Phoenix Opleidingen is zij gespecialiseerd in Transactionele Analyse, Systemisch werken, NLP en Lichaamswerk. Vanuit haar eigen bedrijf is zij werkzaam als coach en trainer op het gebied van persoonlijk leiderschap, communicatie en teamontwikkeling binnen (zorg)organisaties. Zij traint en begeleidt mensen en organisaties op het gebied van gedrag en communicatie. Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker op congressen en schreef zij meerdere boeken over gedrag, relatie en communicatie. Haar nieuwste boek ‘Communicatie zonder frustratie in het gezin’ verschijnt binnenkort. Voor meer informatie: www.ingridvanessen.nl.

 • Lina Jasulaityte

  is tandarts pedodontoloog, afkomstig uit Litouwen waar zij in 1996 haar studie tandheelkunde en in 1997 kindertandheelkunde heeft afgerond. Na haar opleiding heeft zij als kindertandarts en docent gewerkt op de afdeling kindertandheelkunde aan Kaunas Medische Universiteit. In 2002 kwam Lina naar Nederland en in 2007 rondde zij haar studie af tot tandarts-pedodontoloog aan ACTA. In 2008 ging zij werken bij Jeugdtandzorg West in Den Haag. Daar behandelt Lina de moeilijkste verwezen gevallen. Het grootste deel van haar werk besteedt zij aan het motiveren en begeleiden van de ouders en kinderen. De Nexø methode leerde Lina al meer dan 25 jaar geleden in Litouwen en sindsdien past zij dat toe in de praktijk. Daarnaast komt haar kennis van pedagogiek en bewegingswetenschappen (universitair diploma in 1989) heel goed van pas. Geduld, enthousiasme en een positieve benadering kan de levens van de kinderen en ouders positief beïnvloeden.

 • Dr. Clarissa Bonifácio

  ontving haar tandartsdiploma van de Universiteit van São Paulo, in Brazilië, in 2004. Daarna heeft ze aan dezelfde universiteit een Master restauratieve tandheelkunde afgerond in 2008. Zij verhuisde naar Nederland waar ze begon met haar promotieonderzoek onder begeleiding van Prof. Cor van Loveren. Het promotieonderzoek werd succesvol afgerond in 2012. In 2014 ontving ze het diploma van tandarts-pedodontoloog (EAPD). Dr. Bonifácio werkt momenteel als tandarts-pedodontoloog bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT) en als universitair docent bij het ACTA. Op het ACTA coördineert Clarissa het profiel kindertandheelkunde van de Master in Oral Health Sciences (OHS). Haar klinische- en onderzoeksinteresses omvatten kindertandheelkunde en cariologie, met name de minimaal invasieve methoden voor de behandeling van cariës bij kinderen.

 • Ir. Michelle van Roost

  is levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en BGN-gewichtsconsulent. Met haar werkervaring binnen de voedingsmiddelenindustrie (projectleider, adviseur, vakbladredacteur en marktonderzoeker) en als BGN-gewichtsconsulent (gespecialiseerd in kind & gezin) weet ze wat er speelt binnen de voedingsmiddelenindustrie én aan de keukentafel. Ze volgt de voedingswetenschap op de voet. Haar interesse voor communicatie over voeding startte bij voedsel.net en Food-info.net van Wageningen Universiteit. Michelle is oprichter van ‘Voedingsjungle’, een kennis- & communicatiebureau gericht op een gezonde eetopvoeding van kinderen (0-19 jaar).

 • Dr. Dien Gambon

  is tandarts-pedodontoloog, studeerde in 1986 af aan de R.U.U. en was lange tijd werkzaam in de algemene praktijk en Centra Bijzondere Tandheelkunde. In 1995 startte ze een de gespecialiseerde kinderpraktijk te Rotterdam waar ze tot 2018 als tandarts-pedodontoloog/zorgcoördinator werkzaam was. In 2011 promoveerde ze op het onderwerp: Dental erosion in children: riskfactors in de 21st. century. Naast haar werkzaamheden als docent op het Expertise Centrum Kindertandheelkunde UMCG-CTM en als gastmedewerker bij de afdeling Orale biochemie ACTA, publiceert zij regelmatig tandheelkundige artikelen en geeft zij presentaties op binnen- en buitenlandse congressen. Daarnaast is zij redacteur/auteur bij het vakblad TandartsPraktijk en verbonden aan het NTVT.

 • Arie Riem

  studeerde af als tandarts in 1988 en werkte van begin af aan met ‘bijzondere zorggroepen’. Ruim 10 jaar was hij bestuurslid van de Vereniging van Justitietandartsen en tandarts van onder andere het Pieter Baan Centrum. Hij was 12 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. Sinds 2006 is hij een door de NVvK erkend pedodontoloog. Hij werkte 14 jaar op de afdeling angstbegeleiding en gehandicaptenzorg van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Van 2002 tot 2010 was hij verbonden aan het CBT van het St. Antonius ziekenhuis waar hij voor regio Midden Nederland de gebitsbehandelingen onder algehele anesthesie bij gezonde kinderen uitvoerde. Sinds 2012 werkt hij bij Kinderkliniek TandInZicht en helpt verwezen kinderen zonder wachttijden. Hij geeft lezingen en een cursus over zijn passie: kindertandheelkunde.


PROGRAMMA

 • vrijdag 7 oktober 2022
  08:45 - 09:45 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:45 - 10:00 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • 10:00 - 10:50 uur
  Ingrid van Essen

  Een goede vertrouwensrelatie: dé basis voor een gezond gebit!

  Niemand wil een slecht gebit. De tandarts niet, de ouders niet en ook het kind niet. Het is dus zaak stevig in te zetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De belangrijkste taak ligt hier bij de professional. Het directe contact met de cliënt en de vaak langdurige vertrouwensrelatie vormen een uitstekende basis voor het leveren van preventief maatwerk. Hoe bouwt en onderhoudt u deze vertrouwensrelatie? Een systemische benadering staat centraal. Iemand die met een systemische bril naar mensen kijkt, heeft oog voor het grote geheel, begrijpt dat alle personen binnen dat systeem met elkaar verbonden zijn en begrijpt dat mensen meer zijn dan hun gedrag alleen. Vanuit een theoretisch kader en metaforisch model worden praktische handvatten aangereikt om te bouwen aan duurzame relaties en om in verbinding te blijven communiceren. Juist als het even wat lastiger wordt.

  Na deze lezing:
  • heeft u kennis van een systemische benadering van probleemaanpak
  • weet u wat u kunt doen om gezond gedrag te bevorderen
  • heeft u inzicht in de relationele voorwaarden van een zorgplan
  • heeft u inzicht in de do’s en don’ts van effectieve communicatie
 • 10:50 - 11:40 uur
  Lina Jasulaityte

  Gewoon Gaaf/NRCT – Maximaal communicatief, minimaal invasief

  De wijze waarop wij als mondzorg professionals de preventie en behandeling van cariës bij jeugdigen aanpakken is aan verandering onderhevig. Dit wordt geïllustreerd door de recent verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës 2020’. Standaard fluorideren, sealen, boren en restaureren maakt plaats voor maximaal communiceren met de patiënt en minimaal invasief handelen. Het concept dat cariës zelfs in het stadium van cavitatie door goed en gericht te poetsen (causale therapie) tot stilstand kan worden gebracht, is in het melkgebit leidend. Restauraties in het melkgebit worden gezien als een laatste redmiddel en zijn in het blijvende gebit pas geïndiceerd bij duidelijke cavitatie. In deze presentatie wordt u meegenomen van de wetenschappelijke basis naar de dagelijkse praktijk van het ‘Gewoon Gaaf’ concept en komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde van behandelingen volgens de Gewoon Gaaf/NRCT methodiek.

  Na de lezing:
  • heeft u inzicht verkregen in zinvolle preventie-strategieën bij de behandeling van kinderen
  • weet u hoe Gewoon Gaaf/NRCT zich verhoudt tot de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen
  • weet u welke onderdelen belangrijk zijn bij het implementeren van een preventiemethode in uw eigen praktijk
  • heeft u praktische tips gekregen hoe u met Gewoon Gaaf in uw eigen praktijk kunt werken
 • 11:40 - 12:10 uur

  Koffiepauze

 • 12:10 - 13:00 uur
  Dr. Clarissa Bonifácio

  Cariës in de eerste levensfase: risicofactoren en diagnose

  Kinderen reeds op jonge leeftijd meenemen naar de mondzorgverlener kan veel pijn en angst voor de tandarts voorkomen. De positieve ervaringen van het tandartsbezoek voor de allerjongste kinderen hebben voordelige effecten, ook voor ouders en maatschappij. De ouders leren gezonde keuzes in voeding en mondverzorging te maken, en het verwijzen van kinderen naar een gedifferentieerd tandarts-pedodontoloog zal minder vaak nodig zijn. In deze presentatie wordt de specifieke problematiek van cariës in de eerste levensfase belicht. Het herkennen van cariësrisicofactoren, voordat een kind signalen van deze ziekte in de mond heeft, en eenvoudige diagnostiek van deze eerste signalen worden besproken. Tevens wordt stilgestaan bij de behandeling van cariës met behulp van coaching van de ouders/verzorgers. Bijkomend voordeel is het verminderen van risico op ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en hart- en vaatziekten.

  Aan het einde van de lezing:
  • heeft u inzicht in de voordelen van vroeg beginnen met mondzorg van baby’s en peuters en de gezondheidswinst die hiermee kan worden behaald
  • heeft u leren vaststellen wat de risicofactoren voor cariës zijn bij de allerjongste kinderen
  • leert u hoe u de ouders en kinderen kunt begeleiden in de preventie van cariës
 • 13:00 - 14:00 uur

  Lunch

 • 14:00 - 14:50 uur
  Ir. Michelle van Roost

  Gezond eten voor gezonde tanden: zo adviseer je ouders!

  Het eet- en drinkgedrag van kinderen heeft een directe invloed op hun mondgezondheid. Door gezonder met voeding om te gaan zijn zelfs de meeste gebitsproblemen te voorkomen. Hoe kunnen tandartsen ouders en kinderen stimuleren hiermee aan de slag te gaan? Wat adviseer je dan? En wat is haalbaar in de praktijk? Tijdens deze lezing krijgt u een update van de huidige status quo binnen de wetenschap over gezonde voeding van kinderen, maar ervaart u ook welke drempels ouders ervaren om hun kind gezonde voeding aan te bieden. We geven een aantal eenvoudige vuistregels om gezonder eten in elk gezin mogelijk te maken.

  Tijdens de lezing:
  • krijgt u meer inzicht in de voedingsgewoonten van kinderen: theorie versus praktijk
  • ervaart u welke barrières ouders tegenkomen als het gaat om gezonde voeding voor hun kind
  • maakt u kennis met vijf eenvoudige basisregels voor een gezonde eetopvoeding voor kinderen
  • doet u praktische tips op voor het voorlichten van ouders & kinderen
 • 14:50 - 15:40 uur
  Dr. Dien Gambon

  Erosieve gebitsslijtage: het is zuur voor het kindergebit

  Professionals in de tandheelkunde worden veelvuldig geconfronteerd met kinderen met erosieve gebitsslijtage. Erosieve gebitsslijtage kent vele gezichten. Meestal wordt de diagnose pas gesteld als de gebitsslijtage duidelijk zichtbaar is met soms verstrekkende gevolgen. Wat zijn de (eerste) klinische kenmerken? Wat is de etiologie? Wat zijn de risicofactoren? Wat kunnen we ouders voor advies geven om verder weefselverlies in het kindergebit te voorkomen. Deze en andere vragen worden beantwoord in relatie tot erosieve gebitsslijtage. De mondzorgverlener kan zo met praktische tips en trics bijdragen aan een goede mondgezondheid bij kinderen. Het hoeft niet zuur te zijn voor het kindergebit!

  Na de lezing:
  • begrijpt u hoe erosieve gebitsslijtage ontstaat
  • bent u op de hoogte van de nieuwste inzichten ten aanzien van de etiologie van erosieve gebitsslijtage
  • kunt u de risicofactoren van erosieve gebitsslijtage benoemen
  • weet u preventieve adviezen te geven om erosieve gebitsslijtage te beperken
 • 15:40 - 16:10 uur

  Theepauze

 • De indicaties voor behandeling van cariës bij kinderen: van NRCT, ART en Hall tot narcose

  Minimaal invasieve behandeling van cariës is de eerste behandelkeuze binnen de kindertandheelkunde. Wat gaat goed en wat niet bij deze minimaal invasieve behandel- strategieën? Waarmee schaal je dan op en wanneer is een behandeling onder algehele anesthesie geïndiceerd? Hoe wordt er dan rekening gehouden met de oorzaken? En hoe is gedragsverandering te initiëren die nodig is om niet alleen de schade van de ziekte te behandelen maar ook om de patiënt te begeleiden naar een cariësvrije toekomst?

  Tijdens deze lezing:
  • leert u de principes van, en de indicaties voor NRCT, ART en Hall als behandelkeuze bij kinderen
  • leert u de indicaties voor een behandeling van kinderen onder algehele anesthesie
  • kent u de mogelijkheden en grenzen van de behandel- strategieën
 • 17:10 - 18:00 uur

  Borrel

INFORMATIE

Doelgroep & niveau

Tandartsen, Mondhygiënisten en Tandarts(preventie)assistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus, mondhygiënist en tandarts(preventie)assistent regelmatig (jonge) patiënten behandelen.


Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres KINDERTANDHEELKUNDE2022 levert u 5 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT/KRM punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.

Coronavirus

Het congres KINDERTANDHEELKUNDE2022 kan alleen doorgaan wanneer dat door de overheid is toegestaan. Mocht het zo zijn dat, door overheidsvoorschriften als gevolg van de coronapandemie, doorgang van het congres op 7 oktober 2022 niet mogelijk is dan zullen wij u nader informeren.

Datum en locatie

Vrijdag 7 oktober 2022, Auditorium, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Bereikbaarheid


Inschrijven

U kunt zich inschrijven via deze website. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 1 juli 2022 toegestuurd.


Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 7 juli 2022: géén annuleringskosten
 • voor 7 augustus 2022: 25% annuleringskosten
 • voor 7 september 2022: 50% annuleringskosten
 • voor 7 oktober 2022: 90% annuleringskosten


Prijs

€ 395,- voor tandartsen
€ 325,- voor mondhygiënisten
€ 295,- voor tandarts(preventie)assistenten

(inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat)


Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:


Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl

RAI Amsterdam

De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

INSCHRIJVEN

 • Hoofdsponsor KINDERTANDHEELKUNDE2022:
 • Co-sponsor KINDERTANDHEELKUNDE2022: